Chiến lược phát triển

Tái cấu trúc công ty cho phù hợp với quy mô phát triển ngày càng lớn

Sử dụng phần mềm ERP, quản trị nguồn lực công ty

Đầu tư vào công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm,

Thay đổi công nghệ, nhiên liệu chất đốt, sử dụng dầu hạt điều thay thế dầu DO (giá dầu điều rẻ hơn nhiều so với dầu DO nhưng vẫn bảo đảm nhiệt lượng) ; sử dụng khí nén thiên nhiên CNG (Compressed Natural Gas) thay thế gas hóa lỏng LPG (Liquified Petroleum Gas) để giảm giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả … (lợi thế của khí nén thiên nhiên CNG là giá thành rẻ hơn nhiều so với LPG. Đây là nhiên liệu rẻ, sạch làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường)

Tăng cường hoạt động quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường. Lập thêm chi nhánh ở miền Bắc, mở văn phòng giao dịch tại Lào, Campuchia, Myanmar …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *