Thép ống

Quy Cách Thép Ống Tròn

Available Size Ranges Table – Round Steel Pipes

18Thepong118Thepong218Thepong3

Quy Cách Thép Ống (Ống Vuông và Chữ Nhật)

Available Size Ranges Table – Square Steel Pipes

<19Thepong1

19Thepong219Thepong3

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *