Sứ mạng

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc tập trung sản xuất, cung cấp các sản phẩm tôn thép với chất lượng tốt và giá cả hợp lý, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng ; Tạo công ăn việc làm ổn định cho nhân viên ; Nộp thuế, ngân sách cho Nhà nước ; Tích cực bảo vệ môi trường ; Chủ động tham gia công tác xã hội, từ thiện ; Góp nhần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội

Thực thị sứ mạng, phương châm hành động của Đại Thiên Lộc là “Ổn định – Phát triển – Hội nhập – Toàn Cầu”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *