Tuyển dụng

                                                     

                                                                      THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG      Số Lượng
1.      Công ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng Hóa Môi Trường   1
2.      Công ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng 1
3.      Công ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kinh Doanh  

10

4.      Công ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc tuyển dụng vị trí Nhân Viên QA/QC  

5

5.      Công ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc tuyển dụng vị trí Nhân Viên MarKeting  

5

6.      Công ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc tuyển dụng vị trí Kỹ Sư Cơ Khí  

5

7.      Công ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc tuyển dụng vị trí Kỹ Sư Hóa Môi Trường 3
Mọi Thông Tin Vui Lòng Liên Hệ: P. TC-HCNS: 0274.3632.041 / 0914.394.144. Nộp hồ sơ trực tiếp tại cổng bảo vệ Công Ty. Mail: thanhns@daithienloc.com.vn Zalo/Face: 0935.433.052